STT Danh mục Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Trọng lượng Giá lẻ Giá sỉ
1 Tiêu đen hữu cơ USDA & EU Tiêu đen hạt Lọ 50 G
2 Tiêu đen hạt Lọ 100 G
3 Tiêu đen hạt 250 G
4 Tiêu đen hạt + máy xay Máy xay 100 G
5 Tiêu muối một nắng Lọ 50 G
6 Tiêu đen xay Lọ 50 G
7 Tiêu đen xay Lọ 100 G
8 Tiêu sọ hữu cơ USDA & EU Tiêu sọ Lọ 50 G
9 Tiêu sọ Lọ 100 G
10 Tiêu sọ 250 G
11 Tiêu sọ + máy xay cầm tay Máy xay 100 G
12 Tiêu đỏ hữu cơ USDA & EU Tiêu đỏ Lọ 50 G
13 Tiêu đỏ Lọ 100 G
14 Tiêu đỏ 250 G
15 Tiêu đỏ + máy xay  Máy xay 100 G
16 Tiêu xanh hữu cơ USDA & EU Tiêu xanh 500 G
17 Tiêu đen sạch (Sạch 30 chất) Tiêu đen Hộp giấy 250 G
18 Tiêu đen 250 G
19 Tiêu sọ sạch (Sạch 30 chất) Tiêu sọ Hộp giấy 100 G
20 Tiêu sọ 250 G
21 Tiêu xay sạch (Sạch 30 chất) Tiêu xay Lọ 50 G
22 Tiêu xay Lọ 100 G
23 Măng le Lệ Chí Măng khô
24 Cà phê Dak Yang Cà phê hạt 500 G
25 Cà phê bột 500 G