STT Danh mục Tên sản phẩm Quy cách đóng gói Trọng lượng Giá lẻ Giá sỉ
1 Tiêu đen hữu cơ USDA & EU Tiêu đen hạt Lọ 50 G 30000 Đ 18000 Đ
2 Tiêu đen hạt Lọ 100 G 55000 Đ 30000 Đ
3 Tiêu đen hạt 250 G 125000 Đ 70000 Đ
4 Tiêu đen hạt + máy xay Máy xay 100 G 100000 Đ 60000 Đ
5 Tiêu muối một nắng Lọ 50 G 40000 Đ 24000 Đ
6 Tiêu đen xay Lọ 50 G 30000 Đ 18000 Đ
7 Tiêu đen xay Lọ 100 G 55000 Đ 30000 Đ
8 Tiêu sọ hữu cơ USDA & EU Tiêu sọ Lọ 50 G 40000 Đ 24000 Đ
9 Tiêu sọ Lọ 100 G 75000 Đ 45000 Đ
10 Tiêu sọ 250 G 175000 Đ 100000 Đ
11 Tiêu sọ + máy xay cầm tay Máy xay 100 G 130000 Đ 80000 Đ
12 Tiêu đỏ hữu cơ USDA & EU Tiêu đỏ Lọ 50 G 50000 Đ 30000 Đ
13 Tiêu đỏ Lọ 100 G 90000 Đ 55000 Đ
14 Tiêu đỏ 250 G 200000 Đ 120000 Đ
15 Tiêu đỏ + máy xay  Máy xay 100 G 130000 Đ  80000 Đ
16 Tiêu xanh hữu cơ USDA & EU Tiêu xanh 500 G 50000 Đ 40000 Đ
17 Tiêu đen sạch (Sạch 30 chất) Tiêu đen Hộp giấy 250 G 70000 Đ 42000 Đ
18 Tiêu đen 250 G 70000 Đ 42000 Đ
19 Tiêu sọ sạch (Sạch 30 chất) Tiêu sọ Hộp giấy 100 G 55000 Đ 35000 Đ
20 Tiêu sọ 250 G 120000 Đ 72000 Đ
21 Tiêu xay sạch (Sạch 30 chất) Tiêu xay Lọ 50 G 20000 Đ 12000 Đ
22 Tiêu xay Lọ 100 G 30000 Đ 18000 Đ
23 Măng le Lệ Chí Măng khô 200 G 100000 Đ 80000 Đ
24 Cà phê Dak Yang Cà phê hạt 500 G 100000 Đ 75000 Đ
25 Cà phê bột 500 G 100000 Đ 75000 Đ