Chắp cánh ước mơ – Tiêu lệ chí

Được tham gia vào hội nghị xúc tiến thương mại tại thành phố sài gòn. Hợp tác xã Nông Nghiệp và Dịch vụ Nam Yang được các  cấp lãnh đạo ban ngành quan tâm động viên chủ tịch htx cố gắng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ và đi đầu là sản phẩm TIÊU LỆ CHÍ.

 

Related posts