-Giá trị cốt lõi: Tiên phong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Chế biến ra nhiều loại sản phẩm chất lượng cao, nhiệt huyết làm việc tạo ra giá trị cho người lao động, cho khách hàng và cho đối tác.

Cam kết: Hỗ trợ nông dân tối đa về kỹ thuật và đầu ra. Với khách hàng cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất. Với nhân viên tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Với môi trường tuân thủ nền sản xuất thuận tự nhiên và thân thiện.

Mục tiêu: Xây dựng lại những sản phẩm truyền thống và mang ngược lại lên thành phố, mong muốn xuất khẩu đi các nước trên thế giới để quảng bá mô hình OCOP- mỗi làng mỗi xã một sản phẩm,tuân thủ các quy định của pháp luật.