Hội Nghị đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội Nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại khách sạn Pleiku và EM.

OCOP là gì?

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

HTX NN & DV Nam Yang với bộ ba sản phẩm tiêu hữu cơ: tiêu đen, tiêu đỏ, tiêu sọ đã đạt chứng nhận 4 sao OCOP cấp tỉnh năm 2019.

Năm 2020, HTX mang sản phẩm cà phê Dak Yang tham dự chương trình OCOP cấp huyện, cấp tỉnh.

Hội nghị phân hạng, đánh giá sản phẩm OCOP năm 2020

Cà phê Dak Yang có vùng nguyên liệu từ 2 xã Nam Yang và Hải Yang thuộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là 2 vùng nguyên liệu đã chuyển đổi theo hướng canh tác hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học.

Với tâm nguyện mang đến một sản phẩm tốt nhất, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, bảo vệ tài nguyên môi trường và con người, cà phê Dak Yang đang từng bước hoàn thiện quy trình canh tác và sản xuất thành phẩm.

Sản phẩm cà phê Dak Yang.

 

Related posts


HTX NAM YANG tham dự đại hội VI Liên Minh Hợp Tác Xã tỉnh Gia Lai nhiệm kì 2020 – 2025

Tổ chức Control Union

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ USDA LÀ GÌ?

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghé thăm vườn tiêu hữu cơ đạt chuẩn của Mỹ và châu Âu tại HTX NN & DV Nam Yang