HTX NAM YANG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ.

Cảm ơn em Peace Le người con của Đak Đoa-
Gia Lai, đã về hỗ trợ HTX Nam Yang 2 ngày tập huấn về nông nghiệp hữu cơ, định nghĩa về hữu cơ, những khó khăn khi gặp phải… cho bà con 2 xã Nam Yang và Hải Yang.
Giúp mọi người ý thức dần cần phải làm gì từ bây giờ khi bắt đầu chuyển đổi vườn cho các loại cây trồng để bảo vệ sức khoẻ của mình trước tiên.
-Cảm ơn phòng Nông Nghiệp Huyện Đak Đoa, UBND 2 xã đã tạo điều kiện rất nhiều.
-Cảm ơn Control Union – Tổ chức chứng nhận hữu cơ của Hà Lan đã hỗ trợ hướng dẫn HTX trong những năm qua để HTX ngày càng làm tốt hơn.
-Cảm ơn tất cả bà con nông dân đã đến lắng nghe.

Related posts