Thông tin liên hệ : 

Thôn 5 , Nam Yang , Dakdoa , Gia Lai

Điện thoại: 0903 002 247
Email: htxnamyang@gmail.com
Websie: https://tieulechi.com