Cà Phê Phin Giấy Đak Yang Fine Robusta -Cà Phê Đặc Sản ( Hộp 5 gói )

75

Vì sao gọi là cà phê Đặc sản? Đặc biệt như thế nào? Hạt cà phê được lựa chọn tỉ mỉ những hạt chín mọng từ vườn canh tác hướng hữu cơ, độ cao 750-900m, phơi và lên men từ 20–35 nắng, cho ra hương vị trái cây, socola, hạt dẻ. Khi đủ độ khô, xay ra nhân, nhặt loại bỏ những hạt kém chất lượng đen-nâu-sâu-vỡ, qua bàn tay rang của một nhà rang tâm huyết, cho ra hạt cà phê rất đặc biệt.
Đak Yang Được gửi đi thẩm định tại phòng Lab Stonevilla L&E VN theo tiêu chuẩn của Viện Chất Lượng Cà Phê Thế Giới CQI, được đánh giá đạt 81,75/100 điểm.
Những vườn nào chế biến thẩm định đạt từ 80 điểm trở lên sẽ được gọi là Fine Robusta- Cà phê đặc sản VN.

Danh mục: