Tiêu lệ chí được 4 sao của ocop

Tiêu Sọ Hữu Cơ Lệ Chí- Sản phẩm chấm OCOP đầu tiên của Tỉnh Gia Lai- Sau những nổ lực và tâm huyết của nông dân- Đạt OCOP 4 sao cấp Tỉnh❤️❤️❤️❤️

             

Related posts