Sứ mệnh: Tiên phong phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, giúp cho nhiều gia đình được sử dụng thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe. Đồng hành cùng người nông dân từ bỏ việc canh tác hóa học,vững tin theo đuổi canh tác thuận tự nhiên