Tầm nhìn: Mang giá trị tử tế cho cộng đồng và thân thiện với môi trường. Và là nhà cung ứng chuyên nghiệp sản phẩm địa phương về gia vị và các loại cây trồng khác.