Ocop 4**** sao

Tham dự hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới Gia Lai
Các sản phẩm OCOP Gia Lai- Tiêu Lệ Chí 4 sao được các cấp lãnh đạo: Chủ Tịch Tỉnh, Bí Thư Tỉnh, Giám Đốc Sở NN, Chủ Tịch LMHTX, Cùng các lãnh đạo… ghé thăm, góp ý và động viên.

Related posts